הנהלה וצוות • מיכאל ורשביאק - ראש בית הספר
 • אמי ליברמן - מנכ"ל
 • אהרן פוירשטיין - מנהל סטודיו ירושלים
 • אורי רובינשטיין - מנהל הפקות תל אביב
 • ניר שגב - מנהל הפקות ירושלים
 • יגאל יוסיאן - מנהל משרד ירושלים
 • עשתר מילס - מנהלת משרד תל אביב
 • איה עמר - מזכירות תל אביב
 • דיאנה טבצ'ניקוב - מנהלת שיווק תל אביב
 • תמר בנבנישתי  - מנהלת שיווק ירושלים
 • גנדי צכמייסטר - מנהל תפאורה ירושלים
 • קאי צור - מנהל תפאורה תל אביב
 • זוהר עוזיאל - חשב
 • יעל סקידלסקי - חדר תלבושות תל אביב
 • אלאא אדריס - חדר תלבושות ירושלים
 • יחזקאל מזרחי - ספרן ירושלים
 • רימה פרברוב - ספרנית תל אביב
 • BDO זיו האפט - משרד מבקר פנים
 • שטראוס לזר ושו"ת - משרד רו"ח