הנהלה וצוות


אמי ליברמן - מנכ"לית

ניר ארז - מנהל סטודיו ת״א

אהרן פוירשטיין - מנהל סטודיו ירושלים

אורי רובינשטיין - מנהל הפקות ת"א

ניר שגב - מנהל הפקות ירושלים

סנונית עמוס - מנהלת משרד ירושלים

עשתר מילס - מנהלת משרד תל אביב

איה עמר - מזכירות ת״א

קים גזית - מנהלת סדנאות ושיווק ת״א

גנדי צכמייסטר - מנהל תפאורה ירושלים

דני כרמי פנוב - אב בית ומנהל ת״א

עדי גולן בכנפו - סמנ״כלית תוכן 

עמית לויט - א. שיווק ירושלים

מאיר לוי - חשב

יעל סקידלסקי - חדר תלבושות ת״א

אלאא אדריס - חדר תלבושות ירושלים

רימה פרברוב - ספרנית ת״א

יחזקאל מזרחי - ספרן ירושלים

BDO זיו האפט - משרד מבקר פנים

שטראוס לזר ושו"ת - משרד רו"ח