הנהלה וצוות • מיכאל ורשביאק - ראש בית הספר
 • אמי ליברמן - מנכ"ל
 • אורי רובינשטיין - מנהל הפקות
 • דיאנה טבצ'ניקוב - מנהלת שיווק תל אביב
 • איה עמר - מזכירות
 • עשתר מילס - מנהלת משרד
 • זוהר עוזיאל - חשב
 • יעל סקידלסקי - חדר תלבושות
 • קאי צור - מנהל תפאורה
 • רימה פרברוב - ספרנית
 • BDO זיו האפט - משרד מבקר פנים
 • שטראוס לזר ושו"ת - משרד רו"ח
 • אהרן פוירשטיין - מנהל סטודיו ירושלים
 • ניר שגב - מנהל הפקות
 • קרן סימון - מנהלת שיווק ירושלים
 • יגאל יוסיאן - מנהל משרד
 • גנדי צכמייסטר - מנהל תפאורה
 • יחזקאל מזרחי - ספרן
 • זוהר עוזיאל - חשב
 • BDO זיו האפט - משרד מבקר פנים
 • שטראוס לזר ושו"ת - משרד רו"ח