הנהלה וצוות

אמי ליברמן - מנכ"לית

ניר ארז - מנהל סטודיו ת״א

אהרן פוירשטיין - מנהל סטודיו ירושלים

אורי רובינשטיין - מנהל הפקות ת"א

רן לשם - רכז פדגוגי ת״א

ניר שגב - מנהל הפקות ירושלים

סנונית עמוס - מנהלת משרד ירושלים

עשתר מילס - מנהלת משרד תל אביב

איה עמר - מזכירות ת״א

ליאת לרנר - מנהלת סדנאות ת״א

יצחק לאור - מנהל סדנאות ירושלים

גנדי צכמייסטר - מנהל תפאורה ירושלים

דני כרמי פנוב - אב בית ומנהל ת״א

ענבל מזרחי אספרנסה - א. שיווק ירושלים

מתן אמסלם - א. שיווק ת״א

מאיר לוי - חשב

יעל סקידלסקי - חדר תלבושות ת״א

אלאא אדריס - חדר תלבושות ירושלים

רימה פרברוב - ספרנית ת״א

יחזקאל מזרחי - ספרן ירושלים

BDO זיו האפט - משרד מבקר פנים

שטראוס לזר ושו"ת - משרד רו"ח