הנהלה וצוות
 • ניר ארז - מנהל סטודיו ת״א
 • אמי ליברמן - מנכ"ל
 • אהרן פוירשטיין - מנהל סטודיו ירושלים
 • עדי גולן בכנפו - סמנ״כלית תוכן 
 • אורי רובינשטיין - מנהל הפקות תל אביב
 • ניר שגב - מנהל הפקות ירושלים
 • אודליה בן דוד- מנהל משרד ירושלים
 • עשתר מילס - מנהלת משרד תל אביב
 • איה עמר - מזכירות תל אביב
 • קים גזית - מנהלת סדנאות ושיווק תל אביב
 • גנדי צכמייסטר - מנהל תפאורה ירושלים
 • דני כרמי פנוב - אב בית ומנהל תפאורה תל אביב
 • מאיר לוי - חשב
 • יעל סקידלסקי - חדר תלבושות תל אביב
 • אלאא אדריס - חדר תלבושות ירושלים
 • יחזקאל מזרחי - ספרן ירושלים
 • רימה פרברוב - ספרנית תל אביב
 • BDO זיו האפט - משרד מבקר פנים
 • שטראוס לזר ושו"ת - משרד רו"ח