חברי ועד מנהל

זבולון שליש | יו״ר ועד מנהל

מודי קניגסברג

חזקי פרידמן

צחי וייספלד

ערן בניאל

לירית בלבן

אפי ירושלמי

תמר פיינברג

חברי ועדת בקורת

דורון צפריר

דוד בן נון