חברי ועד מנהל

זבולון שליש | יו״ר ועד מנהל

מודי קניגסברג

חזקי פרידמן

צחי וייספלד

ערן בניאל

דוב עופר

לירית בלבן

צופית גרנט

אפי ירושלמי

חברי ועדת בקורת

דורון צפריר

דוד בן נון