חברי ועד מנהל

ניסן נתיב


  • צחי וייספלד
  • ערן בניאל
  • זבולון שליש
  • חזקי פרידמן
  • מינה זילברברג
  •  מודי קניגסברג
  • מינה זילברברג
  • יונתן בן גל
  • סמי לוי