סטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב -->-->

סטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב

מיכאל ורשביאק

ראש בית הספר

אמי ליברמן

מנכ"ל

אורי רובינשטיין

מנהל הפקות

דיאנה טבצ'ניקוב

מנהלת שיווק תל אביב

איה עמר

מזכירות

עשתר מילס

מנהלת משרד

זוהר עוזיאל

חשב

הילה שפירא

חדר תלבושות

יעל סקידלסקי

חדר תלבושות

קאי צור

מנהל תפאורה

רפי אילן

ספרן

רימה פרברוב

ספרנית

BDO זיו האפט

משרד מבקר פנים

שטראוס לזר ושו"ת

משרד רו"ח