סטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים -->-->

סטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים

מיכאל ורשביאק

מנהל

אמי ליברמן

מנכ"ל

אהרן פוירשטיין

מנהל פדגוגי

ליפז אספיר

מנהלת שיווק

יגאל יוסיאן

מנהל משרד

ניר שגב

מנהל הפקות

זוהר עוזיאל

חשב

שאדי מגלטון

חדר תלבושות

יחזקאל מזרחי

ספרן

גנדי צכמייסטר

מנהל תפאורה

BDO זיו האפט

משרד מבקר פנים

שטראוס לזר ושו"ת

משרד רו"ח