סטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים -->-->

סטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים

אמי ליברמן

מנכ"ל

אהרן פוירשטיין

מנהל סטודיו ירושלים

ניר שגב

מנהל הפקות

קרן סימון

מנהלת שיווק ירושלים

יגאל יוסיאן

מנהל משרד

גנדי צכמייסטר

מנהל תפאורה

יחזקאל מזרחי

ספרן

זוהר עוזיאל

חשב

BDO זיו האפט

משרד מבקר פנים

שטראוס לזר ושו"ת

משרד רו"ח