ירושלים -->-->

ירושלים

דור צויגנבוים

אהרן פוירשטיין

תמי אלון

יפים ריננברג

יולנה צימרמן

יאיר סרי

אחיה אשר הכהן אלורו

עירית לוריא

עופר כלף

צביקה פישזון

פביאנה מיוחס

שורה שדה

משה קליף

לנה אוסטרובסקי

מיכאל ורשביאק

מישה לוריה

אלינה מלצר

אביב אבגי