המורים שלנו -->-->

המורים שלנו

סגל המורים של סטודיו למשחק ניסן נתיב נבחר בקפידה ומורכב מאנשי חינוך הפועלים בתיאטרון, בקולנוע, בטלוויזיה ועוד. מגוון המורים גדול, אך שני דברים משותפים לכולם: אהבה ומסירות חסרת פשרות למקצוע הוראת המשחק, ודבקות במשימה לשמה פועל הסטודיו, לשמר ולקדם את איכותם של אמנויות הבמה בישראל. 

 

ניסן נתיב